Amnesty International przedstawia: „Outlawed” (02.02.2011)

Amnesty International przedstawia: „Outlawed”

2 lutego 2011, środa
start: 20:00
wstęp wolny!

„Outlawed”, dokument, Amnesty International.

Prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne lub inne, pochodzenie społeczne, pochodzenie narodowe, orientację seksualną. Amnesty International angażuje się w obronę praw człowieka na całym świecie. Ofiary ich naruszeń to coś więcej niż statystyka. Ofiary mają nazwiska, daty urodzenia i własne historie. Każdy przypadek łamania praw człowieka zasługuje na sprawiedliwość. Zapraszamy do zapoznania się z nimi oraz włączenia się w działania na rzecz obrony praw człowieka na całym świecie!

„Outlawed”

Tortury i zaginięcia w „Wojnie z terroryzmem”.

Obrońcy praw człowieka w kilku publicznych dochodzeniach odkryli, że rząd Stanów Zjednoczonych przy współpracy z innymi krajami zaangażowany jest w nielegalne praktyki wydawania w trybie nadzwyczajnym, tajne przetrzymywanie i tortury osób podejrzanych o terroryzm. Sponsorowany przez USA program „wojny z terroryzmem” jest niezgodny z prawem międzynarodowym.

Czytaj dalej